SÖZEL BİLDİRİLER

21 Eylül 2023 - Tiyatro Salonu

(Sunum süresi; 10 dakika sunum, 5 dakika tartışma olarak belirlenmiştir.)
14:45
S1
İMMEDİYAT İMPLANTASYONDA PERİİMPLANTAL ALVEOLER KEMİK MİKROMİMARİSİNDEKİ ERKEN DÖNEM DEĞİŞİMİNLERİN FRAKTAL ANALİZ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ:RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Turan Emre Kuzu
15:00
S2
BRUKSİZMİN PERİ-İMPLANT MARJİNAL KEMİK KAYBINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ğemgin Yıldız
15:15
S3
FARKLI BOYUN TASARIMLARINA SAHİP İMPLANTLARDA KRESTAL KEMİK SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tümer Tekin
15:30
S4
Restorasyon Marjini- Alveolar Kret Tepesi Arasındaki Mesafenin İmplant Çevresi Marjinal Kemik Kaybı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Şeyma Eken
15:45
S5
FİBER DESTEKLİ SPLİNT RESTORASYONA SAHİP ANTERİOR DİŞLERİN 3 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ- RETROSPEKTİF BİR PİLOT ÇALIŞMA
Emre Taşlı
16:00
S6
TİTANYUM DİSKLERDE FARKLI İMPLANT YÜZEYİ DEKONTAMİNASYON YÖNTEMLERİNİN IN VITRO ETKİNLİĞİNİN VE GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kemal Aksoy
16:15
S7
Periodontal durumun ortodontik tedavi sırasında kullanılan mini-vida stabilitesi üzerine olan etkisi
Mehmet Selim Yıldız
16:30
S8
LOKAL HYALÜRONİK ASİT UYGULAMASININ DİŞETİ ISI ŞOK PROTEİN47 (HSP47) SALINIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gizem Ceren Yiğit Dermanlı
16:45
S9
Sigara kullanımının periodontal inflame yüzey alanı (PİYA) değerlerine etkisi
Aslı Ege Özdamar
17:00
S10
Gingivitisli bireylerde MMP-9 ve T-SOD seviyelerinin değerlendirilmesi
Nimet Gül Görgülü
17:15-17:30 Kahve Molası
17:30
S11
SERUM D VİTAMİNİ KONSANTRASYONUNUN PERİODONTAL HASTALIKLARDA DİŞ ETİ OLUĞU SIVISINDAKİ MMP-9 SEVİYESİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeşim Ayhan Yildirim
17:45 S12
Periodontal Hastalıklarda Mindin Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Aysegul Sari
18:00
S13
PERİ-İMPLANT SAĞLIK VE HASTALIKLARINDA PERİ-İMPLANT OLUK SIVISI D VİTAMİNİ VE KATELİSİDİN LL-37 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlknur Özenci
18:15
S14
Periodontal Hastalıklarda Tükürük IL-1Beta, IL-18, Kaspaz-1 Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Bilge Kabacaoğlu
18:30
S16
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Serum ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sklerostin ve Tümör Nekrozis Faktör- alfa Düzeyi ile Periodontal Hastalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Müjde Çilkuş
18:45
S17
Periodontal Hastalığın Nitrik Oksit Sentaz, Makrofaj İnflamatuar Protein-1-Alfa ve Makrofaj Migrasyonu İnhibitör Faktör Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
Faruk Çağrı Onat
19:00 S18 TLR-9 Uyarımlı Sinyal İletiminin Periodontal Hastalıklı Bireylerde İncelenmesi Büşra Yılmaz

21 Eylül 2023 - Seminer 1

14:45          S19 Periodontoloji Alanındaki Araştırma Konularının Farklı Zaman Dilimlerindeki Dağılımının İncelenmesi  Buket Acar
15:00 S20 Frenulum ve Frenektomi ile İlgili Farkındalık Düzeyinin İntraoral muayene ve Anketle Tespit Edilmesi Tuğba Şahin
15:15 S21 Diş Hekimlerinin ve Uzman Diş Hekimlerinin Periodontal Muayene ve Oral Hijyen Eğitimi Uygulamalarındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Anket Esaslı Kesitsel Çalışma Yiğit Cem Öğretmen
15:30 S22 Yapay Zeka ile Panoramik Radyografiler Üzerinden Periodontal Hastalık Evrelendirmesi Büşra Terzioğlu
15:45 S23 Başlangıç Periodontal Tedavisinin Koku Duyusu, Tat Duyusu ve Ağız Kokusu Üzerine Etkisi: Prospektif Bir Çalışma Muhammed Emin Kalender
16:00 S24 Yüz Bölgesinde Estetik Sebeplerle Tedavi Görmüş Bireylerin Gülüş Estetiği Algılarının Değerlendirilmesi Aysenur Arpaci
16:15 S25 FARKLI BRANŞLARDAN DİŞ HEKİMLERİNİN PERİODONTAL MUAYENE VE AĞIZ BAKIMIYLA İLGİLİ YAKLAŞIMLARININ ARAŞTIRILMASI Nihan Akdoğan
16:30 S26 Kadınlar Periodontoloji Dergilerinin Yayın Kurullarında Yeterince Temsil Ediliyor mu? Sevgi Pekin
16:45 S27 Periodontal Hastalık Öngörü Sisteminin Ağız Hijyen Motivasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma Ümran Gündoğdu Ezer
17:00 S28 Yeni Mezun Diş Hekimlerinin Periodontal Tedavilerde Antimikrobiyal Ajanların Kullanımı Hakkındaki Bilgi ve Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Esaslı Kesitsel Çalışma Zeki Enes Torman
17:15-17:30 Kahve Molası
17:30 S29 Aşırı Beslenme ile Hiperglisemi Oluşturulmuş Zebra Balıklarında Gingipain Enjeksiyonunun Barsak Oksidant-Antioksidant Statüsü ve Alkaline Fosfataz Aktivitesine Etkisi Kemal Naci Köse
17:45 S30 Türk Diş Hekimlerinin Covid-19 Aşılarına Bakış Açısı ve Yaygın Aşılamanın Klinik Pratiklerine Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Anket Çalışması Meryem Sümeyra Ceviz
18:00 S31 FARKLI DİŞ FIRÇASI MARKALARININ FIRÇALAMA İLE MİKROPLASTİK SALINIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çağla Öztürk
18:15 S32 Tip 2 Diabetes Mellituslu Sıçanlarda Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonunun Biyokimyasal Etkisinin Değerlendirilmesi Irmak Duman
18:30 S33 Skualenin in-vitro insan gingival fibroblast yara iyileşmesinde Kollajen-I, Kollajen-III ve VEGF üzerindeki Etkileri Akın Özdemir
18:45 S34 Hassasiyet Giderici Ağız Çalkalama Sularının Diş Renklenmesi ve Pürüzlülüğüne Etkisi Elif Öğüt
19:00 S35 Posterior bölgedeki dar ve standart çaplı implantların klinik peri-implant indeks ve marjinal kemik seviyelerinin karşılaştırılması Okan Demir

21 Eylül 2023 - Seminer 2

14:45          
S36
Frenektomi Operasyonunu Takiben Hyalüronik Asit Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Dicle Altındal
15:00
S37
Diş Eti Çekilmelerinin Tedavisinde Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti ve İki Farklı Yöntemle De-Epitelize Edilen Serbest Diş Eti Grefti Uygulamalarının Klinik Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi
Elif Töre Sari
15:15 S38 E-TZF’nin Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavide Klinik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bölünmüş Ağız Randomize Kontrollü Çalışma Gizem Torumtay Cin
15:30
S39
Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin ile Birlikte Uygulanan İki Farklı Cerrahi Tekniğin Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Gizem Torumtay Cin
15:45
S40
Sigaranın Bağ Dokusu Grefti ile Birlikte Kuronale Kaydırılan Flep Cerrahisinin Erken ve Geç Klinik Sonuçlarına Etkisi
Zeliha Güney
16:00
S41
İnce Periodontal Fenotiplerde Dişeti Kalınlık Artışı ve Dişeti Çekilmelerinin Kapatılması için yenilikçi i-PRF yarı cerrahi yöntemi: Bir ön çalışma
Mustafa Tunali
16:15
S42
Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Plak Kontolünün Zayıf Olmasının Sonucunda Görülen Diş Eti Büyemesine Gingivektomi İşleminin Uygulanması
Yıldız Aydın
16:30 S43
Periodontal Plastik Cerrahinin Yaşam Kalitesi ve Dentin Hassasiyeti Üzerine Etkisinin Uzun Dönem Değerlendirilmesi
Melis Ziyaettin
16:45
S44
TİP 2 DİYABETLİ VE PERİODONTİTİSLİ HASTALARIN FAZ I PERİODONTAL TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI TÜKÜRÜKTE SERAMİD-1-FOSFAT VE PROSTAGLANDİN E2 SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
Selman Yılmaz Çiçek
17:00
S45
Diabetes Mellitus ve Periodontitis Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
Melih Can Üzel
17:15-17:30 Kahve Molası
17:30
S46
Enfeksiyöz olmayan üveit hastalarında periodontal parametrelerin ve lokal/sistemik sitokinlerin değerlendirilmesi
Duygu Durmaz
17:45
S47
Periodontitis ve Metabolik Sendromun Makular Dejenerasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Hatice Arslan
18:00
S48
Periodontitis ile Diyabet Arasındaki ilişkisinin Lens Otofloresans Testi ile Non-invaziv Değerlendirilmesi
Ali Gökalp Terzioğlu
18:15
S49
Sistemik Sağlıklı ve Diabetes Mellitus’u olan Periodontitisli Bireylerde Trabeküler Kemik Yapısının Fraktal Boyut Analizi ile Değerlendirilmesi
Merve Ağırman
18:30
S50
Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotiklerin Deneysel Periodontitis Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Kübra Eskin
18:45
S51
Aronia Melanocarpa’nın Periodontopatojenler Üzerindeki Antibakteriyel Etkisi: İn Vitro Çalışma
Aslı Ergene Sunkar
19:00
S52
Rotenon Maruziyetiyle Parkinson Hastalığı Oluşturulmuş Zebra Balığı Modelinde Gingipain Enjeksiyonunun Bağırsak Dokularına Etkisinin Değerlendirilmesi
İpek İşlek